ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

 

სისხლის სამართლის პრაქტიკული კურსი


ევროპის აკადემიური ცენტრი იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს სთავაზობს პრაქტიკულ კურსს სისხლის სამართალში.

ტრეინინგი მოიცავს:

I ეტაპი

1. ტერმინთა განმარტება (შედარებითი დახასიათება ძველ კოდექსთან მიმართებაში)
2. ბრალდებული, მისი ძირითადი უფლებები, ადვოკატის და ბრალდებულის ურთიერთობა
3. ადვოკატის/ბრალდებულის საგამოძიებო უფლებამოსილება (საგამოძიებო მოქმედებებისა და მათი ნიუანსებსის განხილვა)
4. სხვა საპროცესო მოქმედებები (ექსპერტიზის საკითხები)
5. დაზარალებული/მოწმე (დაზარლებულის ახლებური სტატუსი, მოწმე და გამოსაკითხი პირი, მოწმის დაკითხვის შესაძლებლობა გამოძიებისას 114-ე საგამონაკლისო მუხლი)
6. შუამდგომლობა/ საჩივარი (ზოგადი დებულებები)

II ეტაპი

1. მტკიცების სტანდარტები (დეტალური ანალიზი)
2. მტკიცებულებები და მტკიცების წესები (დეტალური მიმოხილვა მტკიცებულებების შესახებ, მათი დაუშვებლად ცნობის საკითხები)
3. სისხლის სამართლებრივი დევნა/დაკავება
4. აღკვეთის ღონისძიებები

III ეტაპი

1. წინასასამართლო სხდომა
2. არსებითი განხილვა - მსაჯულთა სასამართლოს მიერ, მსაჯულთა გარეშე
3. აპელაცია/კასაცია/ახლადგამოვლენილი გარემოებები

IV ეტაპი

მსმენელები მონაწილეობას მიიღებენ იმიტირებული სასამართლო პროცესების გამართვაში. ჩაერთვებიან სასამართლო პროცესებში, მონაწილეობას მიიღებენ ადმინისტრაციულ დავებში, დაეუფლებიან ადვოკატთა უნარ-ჩვევებს.
ტრეინინგი მოიცავს ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, მასში შეტანილი ცვლილებებისა და დამატებების განხილვას. ასევე, მსმენელები გაეცნობიან თუ როგორ იყენებს და ნერგავს დღევანდელი სასამართლო სისტემა ახალ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს; გაეცნობიან ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით განხილულ საქმეებს.კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე

გრაფიკი: კვირაში ორი მეცადინეობა

ტრენინგის ღირებულება: ჯგუფში - 300 ლარი

 

კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მსმენელს გადაეცემა ,,ევროპის აკადემიური ცენტრის’’ ორენოვანი სერთიფიკატი

 

მიმდინარეობს მსურველთა რეგისტრაცია!


 

მობრძანდით: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის 3ა

დაგვიკავშირდით:  (+995 422) 293 293  (+995 592) 70 00 66

მოგვწერეთ: batumipdcgeo@yahoo.com

created by artmedia