ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის შემსწავლელი კურსი

გთავაზობთ საქართველოში ყველაზე მოთხოვნადი საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამის შესწავლას - პროფესიონალი ბურალტრებისაგან, თქვენ შეძლებთ ყველა ოპერაციის შესრულებას და სრული საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოებას სწავლების პროცესში

პროგრამა :

** პროგრამა Oris-ის ინსტალაცია
** მონაცემთა ბაზის მარშრუტის არჩევა
** პროგრამის ქსელში მუშაობის შესაძლო პრობლემების დიაგნოსტიკა
** მონაცემების ასლის აღება/აღდგენა
** ახალი ორგანიზაციის შექმნა
** ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა
** საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები
** საბუღალტრო გატარებები

** გატარებები დაკავშირებული დოკუმენტებით (პირველადი დოკუმენტების გაძღოლა)
** კონტროლის და ანალიზის ინსტრუმენტები
** ანგარიშების დათვალიერება (ნაშთები, ბრუნვები, ბარათი, სახეობები)
** საცდელი ბალანსი
** მოგება-ზარალი
** ფულადი სახსრების მოძრაობა (cash flow)
** კონსოლიდაცია
** პირველადი დოკუმენტები
** პროექტები
** ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა
** ხელფასები
** ხელფასის დარიცხვის ფორმულები
** ხელფასის დაანგარიშება, ხელფასის დარიცხვის გატარებები
** ვალუტა და საკურსო სხვაობა
** გამომავალი დოკუმენტების ფორმირება/აწყობა
** კავშირი Excel-თან (Excel-ში მუშაობა)
** პროგრამასთან მუშაობის პროცესში შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა.

კურსის ხანგრძლივობა: 4 კვირა.
საათების რაოდენობა: 18 სრული საათი.
გრაფიკი: კვირაში 3 დღე, 1:30 საათი.

 კურსის ღირებულება: 150 ლარი

კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელს გადაეცემა ,,ევროპის აკადემიური ცენტრის'' სერთიფიკატი

 

მიმდინარეობს მსურველთა რეგისტრაცია!მობრძანდით: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის 3ა

დაგვიკავშირდით:  (+995 422) 293 293      (+995 592) 70 00 66

მოგვწერეთ: batumipdcgeo@yahoo.com

created by artmedia