ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

ევროპული ცენტრის გამოცემა

პროფესიული განვითარების ევროპულ ცენტრში სწავლება მიმდინარეობს  ევროპული ცენტრის მიერ გამოცემული სახელმძღვანელოებით.

   

პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი

ბუღალტერთა სტაჟირება მცირე და საშუალო ბიზნესში

2011 წლის გამოცემა

საბანკო საქმე

/ლექციების კურსი/

 

2012 წლის გამოცება

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

/ახალი/

2012 წლის გამოცემა
   

 

created by artmedia