ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

სასარგებლო ბმულები

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

 http://www.mes.gov.ge/

   

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 

http://www.esida.ge/

   

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

http://eqe.gov.ge/

 

   

გამოცდების ეროვნული ცენტრი 

http://www.naec.ge/

   
   

შოთა რუსთაველის ეროვნული

სამეცნიერო ფონდი 

http://www.rustaveli.org.ge/

   
   

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 

http://www.nplg.gov.ge/

   
   

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

http://www.mfa.gov.ge/

   
   

საქართველოს უზენაესი სასამართლო 

http://www.supremecourt.ge/

   
   

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

http://www.economy.ge/

   
   

ბრიტანეთის საბჭოები - http://www.britishcouncil.org

created by artmedia