ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

კორპორაციული კლიენტები

ევროპული ცენტრის საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს კორპორაციული კლიენტების  მომსახურება. ვენ შემოგთავაზებთ იმ ტრენინგ-კურსებს, რომლებიც თქვენი და თქვენი კომპანიის მოთხოვნილებებზე მაქსიმალურად მორგებული იქნება.

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სპეციალური კურსები:

"პროფესიული განვითარების ევროპული ცენტრი" წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელიც განათლების ხარისხის ამაღლების, არაფორმალური განათლების გაძლიერებისა და საზოგადოებაში დემოკრატიული პრინციპების განვითარების მხარდაჭერის მიზნით ახორციელებს ინოვაციურ თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებულ სასწავლო და გაცვლით პროგრამებს.

ჩვენი მისიაა ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუციისა და კერძო სექტორის განვითარების მხარდაჭერა, რასაც "ევროპული ცენტრი" სასერტიფიკაციო და ტრეინინგ პროგრამების, კადრების პროფესიული უნარების გაუმჯობესების, სტაჟირების პროგრამებში ჩართვისა და შემდგომი დასაქმების ხელშეწყობის გზით ახორციელებს.

ქვემოთ მოცემულია ნაწილი ჩვენი კლიენტებისა. კომპანიები, რომლებსაც კარგად იცნობენ არამარტო საქართველოში.

ჩამონათვალია 2010-2011 წლის კორპორატიული.

 
       
  
 

 

 

 

 

 

 

                             

ევროპული ცენტრის საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს კორპორაციული კლიენტების მომსახურება. ცენტრი კლიენტებს სთავაზობს თანამშრომლების მომზადებას და გადამზადებას. 150-ზე მეტმა კომპანიამ გადაწყვიტა ეთანამშრომლა ევროპულ ცენტრთან.

დაუფინანსეთ სწავლება თქვენს თანამშრომელს და გახადეთ თქვენი ბიზნესი უფრო დაცული.

ჩვენი კლიენტები კმაყოფილნი არიან იმუშაონ ახალგაზრდა, ენერგიული პროფესიონალების გუნდთან, რადგან იციან, რომ არ შევჩერდებით ვიდრე ყოველ პროექტს წარმატებით არ მივიყვანთ ბოლომდე.. ისინი კმაყოფილები არიან ინოვაციებით, რომლებსაც ჩვენ ვთავაზობთ. ჩვენი კლიენტების 98% კმაყოფილია ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების ხარისხით. 94% ჩვენი ინოვაციურობით. ხოლო 95% რეკომენდაციას უწევს სხვებს, რათა ისინიც გახდნენ ჩვენი კლიენტები. ისინი თავს გამორჩეულად გრძნობენ, რადგან ყავთ სანდო და ძლიერი პარტნიორი.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: (+995 32) 2 238 234created by artmedia