ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

 


     

პრაქტიკული ბუღალტერია


"ევროპის აკადემიური ცენტრი" იწვევს დამწყებ ბუღალტრებს პრაქტიკული ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის კურსზე. პროგრამის მიზანია, დაეხმაროს დამწყებ და მოქმედ ბუღალტრებს  თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში.

პროგრამა ითვალისწინებს კონკრეტული საწარმოს პირველად დოკუმენტებთან მუშაობის  მაგალითზე ორი წლის ბუღალტერიის წარმოებას, შემდგომი ანგარიშების გადახურვითა და საგადასახადო დეკლარაციების შევსებით. ბუღალტრული აღრიცხვა იწარმოებს პროგრამა  ORIS -ში და საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემა RS.GE-ზე.

პრაქტიკული კურსი სრულად მოიცავს:

 • სამეწარმეო და საგადასახადო სუბიექტების პრაქტიკული შესწავლა და განხილვა:
  • ორგანიზაციის წესდების პრაქტიკულად შექმნა;
  • ორგანიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკის ჩამოყალიბება.
 • ორგანიზაციის ორი წლის პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების შექმნა და წამოება:
  • სასაქონლო ზედნადები;
  • ანგარიშ-ფაქტურა;
  • საგადახდო დავალება;
  • ინვოისი;
  • სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერი;
  • ავიზო;
  • სახელფასო უწყისი;
  • საბაჟო დეკლარაცია.
 • ორგანიზაციის ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების შევსება და წარდგენა:
  • საშემოსავლო;
  • დღგ;
  • ქონება;
  • მოგება.
 • გარდა მიმდინარე გადასახადებისა, შეისწავლება დარიცხული წლიური საავანსო გადასახადებისა და ზარალის გადატანის მეთოდები:
  • ქონება;
  • მოგება.
 • ორგანიზაციაში ისეთი კაზუსების გარჩევა როგორიცაა: სესხი ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან, იჯარას, სამივლინებო და წარმომადგენლობითი ხარჯები,  პარტნიორების მიერ ყოველწლიური დივიდებდის გატანას; 
 • საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა ORIS -ის სრულყოფილად შესწავლა.

 

პრაქტიკული კურსის ღირებულება: 350 ლარი;

პრაქტიკის ხანგძლივობა: 2 თვე (36 საათი);

სასწავლო გრაფიკი: კვირაში 2-ჯერ, 2 საათი.


ლიტერატურა და პირველადი დოკუმენტაცია გადმოგეცემათ საჩუქრად. 

კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მსმენელს გადაეცემა ,,ევროპის აკადემიური ცენტრის’’ ორენოვანი სერთიფიკატი

                

                             მიმდინარეობს მსურველთა რეგისტრაცია!

 

                                                                       

მობრძანდით: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის 3ა

დაგვიკავშირდით: (+995 422) 293 293  (+995 592) 70 00 66

მოგვწერეთ: batumipdcgeo@yahoo.com

 
created by artmedia