ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

ევროპულ ცენტრში ყოველწლიურად კომპიუტერულ განათლებას იღებს 300-მდე მსმენელი, შექმნილია და პერიოდულად იხვეწება სხვადასხვა დანიშნულებისა და ხანგრძლივობის კომპი­უტე­რული კურსები.   

ქვემოთ მოცემულია თითოეული სასწავლო კურსის სტრუქტურა და მოკლე დახასიათება.

  • Autodesk AutoCaD

  • ArchiCAD

ჩამოტვირთეთ

ვროპული ცენტრი წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გაუწევს რეკომენდაციას.  ევროპული ცენტრი დაინტერესებულია თითოეული ცენტრის კურსდამთავრებულის კარიერული წინსვლით, ჩვენ ვუწევთ რეკომენდაციას წარმატებულებს, ქართული ბიზნესი კი მზად არის დაასაქმოს კონკურენტუნარიანი კადრი.

იხილეთ წარმატებულთა კომენტარები

 

ჩვენი კურსდამთავრებულები წარმატებით მუშაობენ ბანკებში, სადაზღვევო, კვლევით, მარკეტინგულ, დიზაინერულ, და სხვა კერძო და საჯარო ორგანიზაციებში - პროგრამისტებად, დიზაინერებად, ვებ-ადმინისტრატორებად.


created by artmedia