ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი (PR)

  

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მისცეს საბაზისო განათლება პიარის თეორიულ საფუძვლებში. აღნიშნულ კურსში ასახულია პიარ თეორიის ზოგადი საკითხების პრობლემები და მეთოდოლოგიური პრინციპები. განხილულია პიარის ისტორიული ფესვები და  საგნის არსი, ეთიკური და საკანონმდებლო ნორმები, ძირითადი ტენდენციები და სპეციალიზაცია. აგრეთვე შემოთავაზებულია პიარ კამპანიების დაგეგმვა, მისი ტაქტიკა, მეთოდები და სტრატეგიები. აგრეთვე პიარის ცალკეული ასპექტები.

სწავლების მეთოდი:

  • თეორია+პრაქტიკა;
  • ქეისების განხილვა;
  • როლური/სიმულაციური თამაშები.

კურსის გავლის შედეგად მსმენელებს ექნებათ საფუძვლიანი ცოდნა:

  • თუ როგორ მუშაობს თანამედროვე PR;
  • PR და მედიის ურთიერთობის თავისებურებები;
  • რეკლამის სეგმენტაცია და პოზიციონირება;
  • PR სტრატეგიები მედიასთან ურთიერთობისას;
  • საერთაშორისო PR-ის სტანდარტები;
  • ეთიკური PR აქციების ჩატარება.
კურსის ხანგძლივობა: 16 საათი;
კურსის ღირებულება: 180 ლარი.


კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელს გადაეცემა ,,ევროპის აკადემიური ცენტრის'' სერთიფიკატი

 

მიმდინარეობს მსურველთა რეგისტრაცია!

 

 

მობრძანდით: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის 3ა

დაგვიკავშირდით:  (+995 422) 293 293      (+995 592) 70 00 66

მოგვწერეთ: batumipdcgeo@yahoo.com

created by artmedia