ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

 

მარკეტინგის ზოგადი კურსი  

 

სასწავლო კურსის მიზანია დაინტერესებული პირები გაეცნონ და შეისწავლონ ორგანიზაციაში მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების ტექნიკა, აგრეთვე კვლევის განხორციელების მეთოდოლოგია, მიზნობრივი ბაზრის შერჩევისა და ბაზარზე პოზიციონირების მეთოდოლოგიები.

სწავლების მეთდი:

  • თეორია+პრაქტიკა;
  • ქეისების განხილვა;
  • როლური/სიმულაციური თამაშები.

სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  • მარკეტინგის როლი ორგანიზაციაში;
  • ბაზრის დაპყრობაზე ორიენტირებული სტრატეგიული დაგეგმვა;
  • მარკეტინგული ინფორმაციის მართვა და საბაზრო მოთხოვნის შეფასება;
  • სამომხმარებლო ბაზრების ანალიზი და მომხმარებელთა ქცევა;
  • დარგის და კონკურენტების ანალიზი;
  • ბაზრის სეგმენტაცია და მიზნობრივი ბაზრის არჩევა;
  • პროდუქტი, მომსახურება და ბრენდის სტრატეგია;
  • ფასწარმოქმნის პოლიტიკა;
  • სასაქონლო პოლიტიკის შემუშავება.

კურსის გავლის შედეგად მსმენელებს ეცოდინებათ:

  • კომპანიის მთლიანი სტრატეგიული გეგმისა და მისი შემადგენელი მარკეტინგული გეგმის შემუშავება;
  • მარკეტინგული კვლევის განხორციელება;
  • ბაზრის სეგმენტაცია;
  • მიზნობრივი ბაზრის შერჩევა და პოზიციონირება.

კურსის ხანგძლივობა: 16 საათი;

კურსის ღირებულება: 250 ლარი.

 

კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელს გადაეცემა ,,ევროპის აკადემიური ცენტრის'' სერთიფიკატი

 

მიმდინარეობს მსურველთა რეგისტრაცია!

 

 

მობრძანდით: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის 3ა

დაგვიკავშირდით:  (+995 422) 293 293   (+995 592) 70 00 66

მოგვწერეთ: batumipdcgeo@yahoo.com

created by artmedia