ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

 

სერვის + და ეფექტური კომუნიკაცია

 

თანამედროვე ბიზნესში სულ უფრო აქტუალური ხდება მყიდველთან ხანგრძლივი და ორმხრივად მომგებიანი ურთიერთობების დამყარება, შესაბამისად ეს საჭიროებს მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებს „სერვის +“ -ის  და გაყიდვების სფეროში.
 
კურსის მიზანი და ამოცანები: კურსის მიზანია, სერვისის სფეროში მომუშავე პერსონალს დაეხმაროს ეფექტური  მომსახურების და გაყიდვების პროცესის მართვაში. ეფექტურად და სწორად მომსახურების სტანდარტების სწავლებასა და უნარ-ჩვევების განვითარებაში. 
 
მიზნობრივი  ჯგუფი: კურსი განკუთვნილია კომპანიის სერვისის და გაყიდვების სფეროში მომუშავე პერსონალისათვის, გაყიდვების მენეჯერებისა და გაყიდვების სპეციალისტებისათვის.
 
ტრენინგის მეთოდოლოგია: ტრენინგ მეთოდოლოგია დაფუძნებულია არაფორმალური განათლების სხვადასხვა ტექნოლოგიაზე დაყრდნობით, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება ტრენინგ-სემინარების ჩატარებისას.

სწავლების მეთოდი:

 • მინი-ლექციები;
 • ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობები;
 • პრეზენტაციები;
 • სიმულაციური თამაშები/მაგალითებზე მსჯელობა (CASE STUDY);
 • ჯგუფური დისკუსიები;
 • თვითშეგონების და თვითმოტივაციის სავარჯიშოები;
 • შეფასებები, პრეტესტები და პოსტ-ტესტები.

კურსის თემატიკა :

 • კლიენტთა მომსახურების სპეციალისტი  „ადამიანებთან ურთიერთობის და ზემოქმედების ექსპერტი“;
 • პროდუქტი / მომსახურება;
 • კლიენტები;
 • მომხმარებელთა ტიპები;
 • არსებულ კლიენტურასთან ურთიერთობა;
 • რთულ, უკმაყოფილო კლიენტებთან ურთიერთობის ტექნიკები, კლიენტის წინააღმდეგობის ფორმები და  გადალახვის ხერხები;
 •  ქრონიკულად მომჩივან კლიენტებთან ურთიერთობის ტექნიკა;
 • მომსახურების სტანდარტები და მომსახურების პროცესის მართვა;
 • სატელოფონო კომუნიკაციის სტანდატრები;
 • ეფექტური კომუნიკაცია და მოლაპარაკებების ხელოვნება;
 • პროფესიული წარმატებისათვის აუცილებელი სპეციფიური უნარ-ჩვევები.
 • კომუნიკაციის პროცესის ეფექტურად წარმართვის მოდელები;
 • მესიჯის სწორი ფორმულირება და მიწოდება;
 • უკუკავშირი და მისი ტიპები;
 • დამარწმუნებელი კომუნიკაცია და მისი მეთოდები;
 • ბარიერები კომუნიკაციის პროცესში;
 • პირადი,უშუალო კონტაქტი და სატელეფონო კონტაქტი;
 • კონფლიქტის ბუნება და დინამიკა;
 • კონფლიქტში ქცევითი სტრატეგიები;
 • კონლიქტის დარეგულირების გზები და ტრანსფორმაცია;
 • მოლაპარაკების სტრუქტურა,ფუნქციები,სასაუბრო სტილი;
 • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის ტექნიკები.

კურსის  ხანგრძლივობა: 2 დღე, ჯამში 6 საათი;

ტრენინგის ღირებულება: 60 ლარი.


*კორპორატიული კლიენტებისთვის მოქმედებს სპეციალური შეთავაზება.


კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელს გადაეცემა ,,ევროპის აკადემიური ცენტრის'' სერთიფიკატი

 

მიმდინარეობს მსურველთა რეგისტრაცია!

 

 

მობრძანდით: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის 3ა

დაგვიკავშირდით:  (+995 422) 293 293   (+995 592) 70 00 66

მოგვწერეთ: batumipdcgeo@yahoo.com

created by artmedia