ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა კომპიუტერული პროგრამები

სასარგებლო ბმულები

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - http://www.mes.gov.ge/

   

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო - http://www.esida.ge/

   

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - http://www.nea.ge/

   

გამოცდების ეროვნული ცენტრი - http://www.naec.ge/

   
   

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - http://www.rustaveli.org.ge/

   
   

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი - http://www.tpdc.ge/

   
   

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი - http://www.ncac.ge/

   
   

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა – http://www.nplg.gov.ge/

   
   

საქართველოს პარლამენტისშემეცნებითი ვებ-გვერდი - http://www.teens.parliament.ge/

   
   

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო - http://www.mfa.gov.ge/

   
   

საქართველოს უზენაესი სასამართლო - http://www.supremecourt.ge/default.aspx?sec_id=39⟨=1

   
   

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო - http://www.economy.ge/

   
   

ბრიტანეთის საბჭოები - http://www.britishcouncil.org

created by artmedia