ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

ქ. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში ევროპული ცენტრი გთავაზობთ იურიდიული ინგლისური ენის შემსწავლელ პროგრამას

კურსის მიზანია დაეხმაროს სტუდენტებს და უკვე შემდგარ იურისტებს იურიდიული ტერმინოლოგიის დაუფლებაში და შესაბამის სიტუაციაში შესძლონ იურიდიული  საქმიანობის განხორციელება ინგლისურ ენაზე.
კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

•    კომპანიის ფორმირება
•    საბჭოს შეხვედრები
•    მეწილების შეხვედრები
•    საბჭოზე კამათის ხელოვნება
•    მარკეტინგული შეთანხმებები
•    იურიდიული მითითებები
•    კანონის დარღვევა (კონტრაქტების დარღვევა)
•    საგზაო უბედური შემთხვევები
•    სასამართლო
•    დაქირავება–განთავისუფლების სამართალი
•    სასამართლო ბიულეტინი

მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 2 თვე, 2 სთ , კვირაში ორჯერ
კურსის ღირებულება (ჯგუფში 5-7 მსმენელი):

9 სთ_დან 17 სთ_მდე - 200 ლარი 1 თვე

15 სთ_დან 21 სთ_მდე - 230 ლარი 1 თვე

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტები მიიღებენ შესაბამისი დონის სერთიფიკატებს. 

created by artmedia