ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა კომპიუტერული პროგრამები

იურიდიული ინგლისური ენის კურსი

ევროპის აკადემიური ცენტრი ქ. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში გთავაზობთ იურიდიული ინგლისური ენის შემსწავლელ პროგრამას.

კურსის მიზანია დაეხმაროს სტუდენტებს და უკვე შემდგარ იურისტებს იურიდიული ტერმინოლოგიის დაუფლებაში და შესაბამის სიტუაციაში შესძლონ იურიდიული  საქმიანობის განხორციელება ინგლისურ ენაზე.
კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

•    კომპანიის ფორმირება
•    საბჭოს შეხვედრები
•    მეწილების შეხვედრები
•    საბჭოზე კამათის ხელოვნება
•    მარკეტინგული შეთანხმებები
•    იურიდიული მითითებები
•    კანონის დარღვევა (კონტრაქტების დარღვევა)
•    საგზაო უბედური შემთხვევები
•    სასამართლო
•    დაქირავება–განთავისუფლების სამართალი
•    სასამართლო ბიულეტინი

კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე;

სასწავლო გრაფიკი: კვირაში 2-ჯერ, 2 სთ;

კურსის ღირებულება: 150 ლარი თვეში.

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტები მიიღებენ შესაბამისი დონის სერტიფიკატებს.

                                       

created by artmedia