ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა კომპიუტერული პროგრამები

მიმდინარეობს რეგისტრაცია ! ზოგადი აუდიტი                                                                                                                  23.01           3 თვე            
 საგადასახადო კოდექსი                                   23.01 1თვე (ინტენსიური)
 პრაქტიკული აუდიტი   23.01  1 თვე
 პრაქტიკული ბუღალტერია                                                                                     16.01 2 თვე
 საბიუჯეტო ბუღალტერია   23.01        2 თვე                    


▸ კომპიუტერული ინჟინერია 06.02    6 კვირა         
▸ ბუღალტერია დამწყებთათვის                                                                                 16.02 3 თვე

▸ ბიზნეს/სახელშეკრულებო      
სამართალი 

26.02 1 თვე                     
 სახელწიფო შესყიდვები 19.02           1 თვე
 საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსი 26.02 2 თვე
 იტალიური ენა 13.02 1 თვე
 


▸ საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსი                                                          13.03            2 თვე                    
რუსული ენა 18.03 1 თვე        
▸ პრაქტიკული ბუღალტერია        19.03 2 თვე  
 ბუღალტერია დამწყებთათვის 21.03 3 თვე
 იტალიური ენა 22.03 1 თვე
 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი HR 23.03 1 თვე


 სოც.მედია    მარკეტინგი                                                                                       1.04  

 

1 თვე                      

 საბანკო საქმე                                        04.04          3 თვე
▸ სახელმწიფო შესყიდვები 10.04 1 თვე 


▸ პრაქტიკული ბურალტერია                                                                                     08.05         2 თვე                      


▸ სახელმწიფო შესყიდვები                                                                                       12.06          1 თვე                      
▸ ბუღალტერია დამწყებთათვის   15.06 3 თვე


▸ საგადასახადო კოდექსი                                                                                        03.07          1 თვე                       
▸ პრაქტიკული ბუღალტერია       10.07

2 თვე

▸ ადვოკატთანოტარიუსთა და                 
მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო                                                                            
გამოცდებისათვის მომზადება                         
11.08          3 თვე                          
▸ ბუღალტერია დამწყებთათვის 11.08 3 თვე
▸ პრაქტიკული ბუღალტერია 11.08 2 თვე
▸ სახელმწიფო შესყიდვები 18.08 1 თვე

▸ საგადასახადო კოდექსი                                                                                        02.10          1 თვე                          


▸ ბუღალტერია დამწყებთათვის                                                                              

04.11          

3 თვე                         
▸ პრაქტიკული ბუღალტერია 06.11 2 თვე

 

 სახელმწიფო შესყიდვები                                       04.12   

 1 თვე  


1 თვე (ინტენსიური)
created by artmedia