ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა კომპიუტერული პროგრამები ზოგადი აუდიტი           09.01               3 თვე
 საგადასახადო კოდექსი 09.01       1 თვე (ინტენსიური)
 პრაქტიკული აუდიტი 10.01      1 თვე
 ადვოკატთანოტარიუსთა და   
მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო
გამოცდებისათვის მომზადება
10.01     3 თვე
 პრაქტიკული ბუღალტერია    16.01     2 თვე
 საბიუჯეტო ბუღალტერია 23.01     2 თვე


▸ კომპიუტერული ინჟინერია             06.02                       6 კვირა         
▸ ბუღალტერია დამწყებთათვის    06.02     3 თვე

▸ ბიზნეს/სახელშეკრულებო 
სამართალი 

13.02     1 თვე


▸ სახელმწიფო შესყიდვები                06.03                        1 თვე             
▸ პრაქტიკული ბუღალტერია          13.03  2 თვე


▸ ბუღალტერია დამწყებთათვის               01.04             3 თვე
▸ საგადასახადო კოდექსი   10.04      1 თვე (ინტენსიური)


▸ პრაქტიკული ბურალტერია                   08.05                        2 თვე


▸ სახელმწიფო შესყიდვები            12.06                        1 თვე            
▸ ბუღალტერია დამწყებთათვის   15.06 3 თვე


▸ საგადასახადო კოდექსი             03.07                1 თვე (ინტენსიური) 
▸ პრაქტიკული ბუღალტერია       10.07

2 თვე

▸ ადვოკატთანოტარიუსთა და
მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო
გამოცდებისათვის მომზადება
            11.08                        3 თვე           
▸ ბუღალტერია დამწყებთათვის 11.08 3 თვე
▸ პრაქტიკული ბუღალტერია 11.08 2 თვე
▸ სახელმწიფო შესყიდვები 18.08 1 თვე

▸ საგადასახადო კოდექსი                             02.10             1 თვე (ინტენსიური)


▸ ბუღალტერია დამწყებთათვის

               04.11               

        3 თვე        
▸ პრაქტიკული ბუღალტერია 06.11 2 თვე


 სახელმწიფო შესყიდვები                           04.12               

1 თვე

▸ საგადასახადო კოდექსი  11.12 1 თვე (ინტენსიური)
created by artmedia