ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

IFRS ტრენინგზე რეგისტრაცია დაიწყო

ევროპის აკადემიური ცენტრი გიწვევთ 2დღიან ტრენინგ-კონფერენციაზე:
მე-4 კატეგორიის მიცრე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საერთაშორისო სტანდარტები (მსს.ფასს / IFRS for SME )

ტრენინგის თემატიკა :

• კანონის მოთხოვნა  ანგარიშგების წარდგენასა და გასაჯაროებაზე ;

• მცირე და საშუალო საწარმოების  (მსს.ფასს / IFRS for SME ) სტანდარტების მიმოხილვა ;

• რეფორმის მიზანი და  საწარმოთა კატეგორიების განსაზღვრა ;

•  ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა ;

•  ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება ;

• მოგება ზარალის ანგარიშგება ;

• საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება ;

• ფულადი ნაკადების ანგარიშგება ;

• ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

ტრენინგს ჩაატარებენ :

ლიკა იობაშვილი - ბუღალტრული და საგადასახადო საქმის ექსპერტი

დეზი  მაღლაკელიძე  _  ეკონომიკის დოქტორი , აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ტრენინგის ჩატარების განრიგია:

  ქ. ქუთაისი - 2018 წლის  21, 22  ივლისი

   ქ. ზუგდიდი  - 2018 წლის   28, 29 ივლისი

    ქ. ბათუმი  - 2018 წლის    4, 5   აგვისტო

ხანგრძლივობა: 2 დღე  , 1დღე 5 საათი  

მონაწილეობის საფასური: 180  ლარი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

. ქუთაისი, წერეთლის . 13 (ქუთაისის უნივერსიტეტის პირველი სართული) 
ტელ: (+995 431) 236060; 598 802227

 

created by artmedia