ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

ქ. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში მიმდინარეობს მიღება,

პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი PC user - სასწავლო კურსზე

შეისწავლება:  ოპერაციული სიტემა Windows XP; საოფისე პროგრამები: Microsoft Office – Word, Excel, Power Point; ინტერნეტში ნავიგაცია, ინფორმაციის მოძიება, მეილის შექმნა-გამოყენება.

კურსის მიზანი: მოამზადოს პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი,  რომელსაც ეცოდინება:

  • ოპერაციულ სისტემა Windows -თან მუშაობა სამომხმარებლო დონეზე;
  • ტექსტურ რედაქტორ Microsoft Office Word 2007 -თან მუშაობა;
  • ცხრილების შექმნა სამომხმარებლო დონეზე Microsoft Office Excel 2007 -ის საშუალებით;
  • პრეზენტაციების მომზადება Microsoft Office Power Point 2007 -ის გამოყენებით;
  • ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტში და ელ.ფოსტის გამოყენება;

კურსდამთავრებული შეძლებს:

  • იმუშაოს ოპერაციულ სისტემა Windows -თან, მოაწყოს მისთვის სასურველი სამუშაო გარემო (Desktop); შეინახოს ინფორმაცია, გადაიტანოს იგი ინფორმაციის გადამტანი მოწყობილობების საშუალებით(USB Flash Drive, CD / DVD)
  • სრულყოფილად მოამზადოს დოკუმენტები Microsoft Office Word 2007 -ში;
  • იმუშაოს ელექტრონულ ცხრილებთან, შეასრულოს სხვადასხვა ტიპის გამოთვლები, ააგოს დიაგრამები, მოახდინოს მონაცემთა ბაზის შექმნა Microsoft Office Excel 2007 -ის გამოყენებით;
  • მოამზადოს და წარმოადგინოს სხვადასხვა ტიპის, თემატიკის პრეზენტაციები Microsoft Office Power Point 2007 -ის საშუალებით;
  • მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია ინტერნეტში, შექმნას ელექტრონული ფოსტა და იმუშაოს მასთან სრულყოფილად.

კურსის ხანგრძლივობა: 18 საათი (12 გაკვეთილი)
გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1.30, კვირაში სამჯერ

სწავლის საფასური: 150 ლარი 

კურსის ბოლოს გაიცემა "ევროპული ცენტრის" სერტიფიკატი.

 

 

created by artmedia