ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

ევროპული ცენტრი გიწვევთ კომპიუტერული ინჟინერიის  (IT) შემსწავლელ  პრაქტიკულ კურსზე.


  კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს
:

 1. კომპიუტერული სისტემის აღწერა
 2. შიგა კომპონენტების დასახელებები, დანიშნულება და მახასიათებლები
 3. პერსონალური კომპიუტერის აწყობა, ნაწილების შეცვლა-განახლება
 4. ოპერაციული სისტემების MS Windows 7,  MS Windows XP, ინსტალაცია და მათი გამართვა,  ოპრაციული სისტემის განახლება,  მეორე ოპერაციული სისტემის დაყენება
 5. დრაივერების ინსტალაცია და განახლება
 6. მყარი დისკის სარეზერვო კოპიები
 7. ოპერაციული სისტემის გაუმარტაობის მიზეზების მოძიება და აღმოფხვრა
 8. სამომხმარებლო და ანტივირუსული პროგრამების ინსტალაცია და წაშლა, განახლებასა და  გამართვას
 9. სხვადასხვა დანიშნულების პერიფერიული მოწყობილობების დაკავშირება და მუშაობის თავისებურებები
 10. ელექტრონული ფოსტის პროგრამების დაყენება, გამოყენება და გამართვა
 11. დაკარგული ფაილების აღდგენა
 12. აპარატურული და პროგრამული უსაფრთხოების წესები
 13. წარმოქმნილი აპარატურული და პროგრამული პრობლემების მიზეზის დადგენა და მისი კვალიფიციურ აღმოფხვრას 
 14. ქსელის ფუნდამენტალური პრინციპები.ქსელური ტოპოლოგიები და მისი არქიტექტურა, ქსელის ინსტალაცია
 15. ქსელური მოწყობილობების დახასიათება და მათი მუშაობის პრინციპების აღწერა
 16. TCP/IP  მოდელები და დამისამართება
 17. მცირე საოფისე ქსელების მოწყობას
 18. უსაფრთხოების საფუძვლები

კურსის ბოლოს ჩატარდება საბოლოო ტესტირება, რომლის საფუძველზეც გაიცემა ევროპული ცენტრის სერტიფიკატი.

კურსს უძღვება ერთერთი საუკეთესო (IT)  სპეციალისტი,  პრაქტიკოსი ტრენერი.

მთლიანი კურსის ხანგრძლივობა: 6 კვირა.
საათების რაოდენობა:  24 სრული საათი.
გრაფიკი: კვირაში 2 დღე,  2:00  საათი.
კურსის ღირებულება:  350 ლარი

created by artmedia