ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

აღწერა:

Photoshop _ ვრცელი სასწავლო პროგრამა მოიცავს:
პროგრამის ინტერფეისი.

 • საერთო ინტერფეისი.
 • სამუშაო სივრცის ზოგადი დალაგება.
 • სამუშაო მაგიდის მაშტაბირება.

ფაილი

 • გამოსახულების გახსნა-შემოტანა.
 • შემოტანილი გამოსახულებების განლაგების ტიპები.
 • ფოტო-ფაილების ტიპები და პარამეტრები.
 • გამოსახულების ძირითადი პარამეტრების შეცვლა; ბრუნვა.
 • ახალი გამოსახულების შექმნა და მისი პარამეტრები.
 • გამოსახულების შენახვის რეჟიმები.

ფენების განმარტება.

 • ახალი ფენების შექმნა.
 • ფენების მართვა და გადაადგილება.
 • ფენების ფუნქციები და პარამეტრები.
 • ფენების გაერთიანება, დუბლირება, წაშლა, დამალვა.
 • ბოქლომის სისტემა_თავისუფალი და ჩაკეტილი ფენები.
 • ნიღბის განმარტება და მისი უპირატესობები.

ხელსაწყოები(1)

 • გადაადგილების და მონიშვნის ხელსაწყოები.
 • რთული ფორმის მონიშვნები.
 • “Magic Wand Tool”,  “Crop Tool”

დამატება

 • მოქმედების გაუქმება-აღდგენა.
 • გამოსახ. კოპირება, ამოჭრა, ჩასმა, ზომის და ფორმის მოდიფიცირება
 • მონიშვნის ტრანსფორმაცია და ფუნქციები.

ხელსაწყოები(2)

 • ადგილობრივი კორექტირების ხელსაწყოები.
 • თავისუფალი ხატვის ხელსაწყოები; ფუნჯები.
 • აეროგრაფი, საშლელი და სხვა ხელსაწყოები.
 • სიმკვეთრე, გაბუნდოვნება, გამუქება და სხვა.
 • კლონირების ხელსაწყოები
 • გარდამავალი და მარტივი ფერთა ჩასხმები.
 • ინსტრუმენტი  “History Brush”,  “Art History Brush”.

ფერთა კორექცია და გამოსახულების ეფექტები

 • ფერთა ბალანსი; ავტომატური და ხელოვნური დონეები.
 • შავთეთრი რეჟიმები, კონტრასტულობა.
 • ფერებზე რთული სახის ზემოქმედება.
 • ფერთა არხები, გრადაციები, ვარიაციები და სხვ.
 • ფილტრები, ფილტრთა გალერეა და მათი რთული ფუნქციები.
 • ფაქტურები და ტექსტურები.
 • ფოტოს ხარისხის აწევა.
 • სხვადასხვა ეფექტები.

ხელსაწყოები(3)

 • წირებით ხატვა და საყრდენი წერტილები.
 • საბეჭდი ხელსაწყო, მისი პარამეტრები და ეფექტები.
 • ვექტორების მოდიფიცირება და მათი გარდაქმნა.
 • სხვადასხვა ფორმის ვექტორების გამოყენება.
 • მოქმედებების ჩამწერი.

ლექციების  რაოდენობა:  15 გაკვეთილი;
სწავლის ღირებულება: 300 ლარი
სწავლის გრაფიკი: კვირაში 3 დღე; 1.30 საათი

created by artmedia