ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

ევროპული ცენტრი აცხადებს მიღებას ბიზნესის კანონმდებლობის შემსწავლელ კურსებზე.

"ევროპული ცენტრი" - მიიღე სრულყოფილი განათლება!

ბიზნესის კანონმდებლობის შემსწავლელი კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელსაც სურვილი აქვს მიიღოს სრულყოფილი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ბიზნესის კანონმდებლობაში, მსმენელები გაერკვევიან ბიზნეს სამართლის ძირითად საკვანძო საკითხებში, შეექმნებათ სრული წარმოდგენა ბიზნესის მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმების (სისტემის), მისი წარმოების სამართლებრივი საშუალებების, მეთოდებისა და წყაროების შესახებ.

პროგრამა მოიცავს:

1. სამოქალაქო ურთიერთობის პირები;
2. სამეწარმეო სამართლებრივი სუბიექტები;
3. საგადასახადო სამართლებრივი ურთიერთობის მხარეები;
4. სახელშეკრულებო და ვალდებულებითი სამართალი;
5. ბიზნეს პრაქტიკული მაგალითები;
6. ბიზნეს პრაქტიკული კეისები;

კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე, კვირაში 2 დღე.
ლექციის ხანგრძლივობა: 2 სთ.
კურსის ღირებულება: 400 ლარი.

კურსს უძღვება ცენტრის მიერ მოწვეული ბიზნეს (კერძო) სამართლის ექსპერტი.
კურსის ბოლოს ჩატარდება ფინალური ტესტირება.
კურსის დასრულების შემდგომ გაიცემა "ევროპული ცენტრის" სერტიფიკატი.

ევროპული ცენტრის საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს კორპორატიული კლიენტების  მომსახურება. ცენტრი კლიენტებს სთავაზობს თანამშრომლების მომზადება და გადამზადებას. 150 მეტმა კომპანიამ გადაწყვიტა ეთანამშრომლა ევროპულ ცენტრთან.

დაუფინანსეთ სწავლება თქვენს თანამშრომელს და გახადეთ თქვენი ბიზნესი უფრო დაცული.

created by artmedia