ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა
ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს შორის განავითაროს პროექტების მართვისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები, რომლის შედეგადაც მონაწილეებს შეეძლებათ პროექტების უფრო ეფექტურად მართვა. ტრენინგი აგებულია ზრდასრულთა განათლების პრინციპების გათვალისწინებით. თეორიულ ლექციებთან ერთად, მისი დიდი ნაწილი ეთმობა სასწავლო აქტივობებს, როგორიცაა დისკუსიები, შემთხვევის/მაგალითების განხილვა, თემატური სავარჯიშოები და ა.შ.

მკურსის გავლის შედეგად მსმენელებმა უნდა შეძლონ:

 • პროექტის სწორი დაგეგმა;
 • რესურსების გადანაწილება;
 • პროექტის სწორად განხორციელება დაშესრულებული სამუშაოს შემოწმება;
 • კშესრულებული სამუშაოს ღირებულების შეფასება და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება;
 • კპროექტის რისკების მართვა.
სწავლება მიმდინარეობს ინტერაქტიული ფორმით, რომელიც მოიცავს:
 • თეორია+პრაქტიკა
 • ქეისების განხილვა
 • როლური/სიმულაციური თამაშები
კურსის ხანგძლივობა 12 საათი
კურსის ღირებულება 180 ლარი
სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
 • პროექტის მენეჯერისთვის საჭირო უნარები;
 • პროექტის მართვა ორგანიზაციულ კონტექსტში;
 • პროექტის ფაზები;
 • პროექტის სასიცოცხლო ციკლი;
 • პროექტის ჩარჩოს მართვა;
 • დანაწევრებული სამუშაოს სტრუქტურა;
 • კომუნიკაცია პროექტის ფარგლებში;
 • დროის მართვა პროექტის ფარგლებში;
 • პროექტის რესურსების დაგეგმვა;
 • შესრულებული სამუშაოს ღირებულების მართვა;
 • პროექტის ხარისხის და რისკების მართვა.
created by artmedia