ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა
კურსის მიზანია მსმენელს გააცნოს მარკეტინგული კვლევის მნიშვნელობა, შესაძლებლობები,ტექნიკები, სეგმენტაცია . კურსი მიმოიხილავს თუ როგორ უნდა მოხდეს პროდუქტის პოზიციონირება, რეკლამირება და პრომოუშენი, დისტრიბუცია. მსმენელები გაეცნობიან მყიდველის სამომხმარებლო თვისებებსა და თავისებურებებს.

კურსის გავლის შედეგად მსმენელებს უნდა შეეძლოთ:

 • მარკეტინგული კვლევის ჩატარება
 • სწორი სამომხმარებლო სეგნმენტის განსაზღვრა
 • მყიდველის მოთხოვნებისა და საჭიროებების განსაზღვრა
 • დისტრიბუციის ქსელის შემუშავება
 • მარკეტინგული პრომოუშენის ჩატარება
 • მარკეტინგული გეგმის შემუშავება
კურსის ხანგძლივობა: 20 საათი
კურსის ღირებულება: 250 ლარი
სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
 • მარკეტინგული კვლევის მნიშვნელობა
 • მარკეტინგული კვლევის შესაძლებლობები და კვლევის ტექნიკები და ტენდენციები
 • შიდა საბაზრო გამოკვლევა
 • მარკეტინგული სეგმენტაცია
 • პროდუქციის პოზიციონირება
 • დისტრიბუციის გეგმა
 • რეკლამირებისა და პრომოუშენის გეგმები
 • სეილების პრომოუშენი
 • მარკეტინგული დადეგმარების როლი საბაზრო განვითარებაში
 • მყიდველის სამომხმარებლო თვისებები
created by artmedia