ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

სასწავლო კურსის „როგორ დავიწყოთ საკუთარი საქმე“ პროგრამა არის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელის მიზანია:

  • მოქალაქეთათვის ბიზნესის სფეროში და სამეწარმეო საქმიანობაში საჭირო თეორიული ცოდნის და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა.
  • შემოქმედებითი თვითრეალიზაციის კომპეტენტურობის დონის ამაღლება ეკონომიკის, წარმოების და მომსახურების  სფეროში პროფესიული საქმიანობის განხორციელების პროცესში.  

სასწავლო-თემატური გეგმა

ბიზნესისა და სამეწარმეო საქმიანობის ცნება  

გადაწყვეტილება სამეწარმეო საქმიანობის სახეობის არჩევის შესახებ 

სამეწარმეო საქმიანობის წარმოებასთან  დაკავშირებული მოთხოვნები 

სამეწარმეო სუბიექტები. ფიზიკური პირების მიერ განხორციელებული სამეწარმეო საქმიანობა 

ბაზრის ტენდენციების ანალიზი

ბიზნეს-გეგმა

იურიდიული პირის მიერ განხორციელებული სამეურნეო საქმიანობა

ფირმის დაფუძვნება: დასახელება, განთავსება და აღჭურვა

ფირმის მართვა და მისი წარმომადგენლობა

საბუღალტრო აღრიცხვა ფირმაში

მარკეტინგი საწარმოში - მნიშვნელობა და მომგებიანობა.

პერსონალის დასაქმება და დათხოვნა

პერსონალის მუშაობის რეჟიმი, შვებულება და შრომის ანაზღაურება

ნასყიდობის (ყიდვა-გაყიდვის)ხელსეკრულება

მომსახურების ხელშეკრულება

გადასახადები და გადასახადების დაკისრება

პასუხისმგებლობა კლიენტების და ბიუჯეტის მიმართ

სამეწარმეო საქმიანობის წარმოების პრაქტიკული რჩევები და რეკომენდაციები

ჩამოტვირთე

კურსის ხანგძლივობა: 12 ლექცია, 24 სრული საათი

კურსის ღირებულებაა  250 ლარი

ევროპული ცენტრი  გასცემს ოფიციალურ სერტიფიკატს ტრეინინგში მონაწილეობის თაობაზე.
ტრეინინგი ჩატარდება სამუშაო დღეებში  (საღამოს საათებში), ან შაბათ - კვირას ქართულ ენაზე.

ტრეინინგს უძღვება ევროპული ცენტრის, Agro GEO -ს გენერალური დირექტორი და Business Agency-ის   საქართველოს ბიზნეს ადმინისტრირების პრაქტიკის ხელმძღვანელი.

ევროპული ცენტრი წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გაუწევს რეკომენდაციას.  ევროპული ცენტრი დაინტერესებულია თითოეული ცენტრის კურსდამთავრებულის კარიერული წინსვლით, ჩვენ ვუწევთ რეკომენდაციას წარმატებულებს, ქართული ბიზნესი კი მზად არის დაასაქმოს კონკურენტუნარიანი კადრი.

იხილეთ წარმატებულთა კომენტარები

created by artmedia