ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

თანამედროვე ფინანსების/ფინანსური მენეჯმენტის

ტრენინგ-კურსი

კურსი წარმოადგენს ყველა იმ მნიშვნელოვანი თემის კომბინაციას, რაც აქტუალურია დღევანდელ ფინანსურ სამყაროში.

პროგრამა მოიცვას სამ ძირითად მიმართულებას:

  • თანამედროვე საერთაშორისო ფინანსები;
  • საქართველოს საფინანსო სექტორი (რეფორმები, საუკეთესო გამოცდილება, სასარგებლო შედეგები);
  •  მონაცემების ანალიზი და პროცესების მართვა.               

 სასწავლო მასალა და პრეზენტაციები წარმოდგენილი იქნება სტრუქტურიზებულად, ადვილად გასაგებად და ლოგიკურად. ყველა სასწავლო მასალა და გამოყენებული მონაცემები იქნება უახლესი და თანამედროვე საფინანსო სექტორში (საქართველოსა და მსოფლიოში) არსებული სიტუაციის შესაბამისი.


კურსი შედგება სამი ძირითადი ნაწილისგან:

1. თანამედროვე საერთაშორისო ფინანსები: ფინანსური ანგარიშგება, შედეგების მართვა, ფინანსური მენეჯმენტი, კორპორატიული და ბიზნეს კანონმდებლობა, კორპორატიული ფინანსების სხვა ძირითადი საკითხები, პროექტის მართვა და სტრატეგიული დაგეგმვა;

2. საქართველოს საფინანსო სექტორი - რეფორმები საფინანსო სექტორში და არსებული რეალობა: განხორციელებული რეფორმები, ფისკალური პოლიტიკა & ბიუჯეტირება, საგადასახადო დაბეგვრა, მონეტარული პოლიტიკა, საბანკო სექტორი, საჯარო სექტორის ბურალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგება და ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები;

3. მონაცემების ანალიზი და პროცესების მართვა: Microsoft Excel, Stata, Microsoft Visio and Microsoft Project.

პროგრამის ხანგძლივობა: 11 კვირა.
პროგრამის სრული ღირებულება: 1500 ლარი (ღირებულების გადახდა 2 ეტაპად).

ტრეინინგს გაუძღვება სპეციალისტი, რომელსაც აქვს სიღრმისეული ცოდნა ზემოთხსენებულ სფეროებში და პრაქტიკული გამოცდილება, როგორც საჯარო ასევე კერძო სფეროში ფინანსების მრავალი სხვადასხვა მიმართულებით.

კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეები მიღებენ "ევროპის აკადემიური ცნეტრის" ორენოვან სერტიფიკატებს.

*კურსის წარმატებით დამთავრების შემდეგ მონაწილეებს ექნებათ, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო მასშტაბის თანამედროვე ფინანსების ფუნდამენტური ცოდნა. მონაწილეები მიიღებენ ან/და გაიღრმავებენ ცოდნას რიგ მიმართულებებსა და ურთიერთდაკავშირებულ საკითხებში, როგორიცაა: კორპორაციული ფინანსები, ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა, ფინასნური ანალიზი. ამავე დროს, ყველა მონაწილე შეიძენს ახალ უნარ-ჩვევებს მონაცემების დამუშავებისა და პროცესების მართვის თვალსაზრისით.

მონაწილეები მიიღებენ აუცილებელ საბაზისო, ფუნდამენტურ ცოდნას თანამედროვე ფინანსებში, რომლის სამომავლო გაღრმავების შემთხვევაში მათ შეეძლებათ გახდნენ წარმატებული ფინანსური მენეჯერები, ფინანსური ანალიტიკოსები და ფინანსების სფეროში მოქმედი წამყვანი ფიგურები.

მიმდინარეობს მსურველთა რეგისტრაცია!

"ევროპის აკადემიური ცენტრი" ფლობს ISO სერტიფიკატს ტრენინგებისა და პროფესიული გადამზადების კურსების შემუშავება განხორციელებაში. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სწავლებაზე. ამასთანავე, მუდმივად ვთანამშრომლობთ დამსაქმებელთა კორპუსთან, რათა შევისწავლოთ მათი მოთხოვნები და შევძლოთ ამ მოთხოვნების პრაქტიკული რეალიზაცია.
"ევროპის აკადემიური ცენტრი" წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გაუწევს რეკომენდაციას.  უკვე ხუთი წელია ევროპული ცენტრის ხელშეწყობით უამრავმა დამყებმა ბუღალტერმა შეიქმნა პროფესიული კარიერა.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ქ. თბილისი, კოსტავას 67 
ტელ: (+995 32) 2 238 234, 599 334 700 
ქ. ქუთაისი, წერეთლის ქ. 13 (ქუთაისის უნივერსიტეტის I სართული) 
ტელ: (+995 431) 236 060, 598 802 227 
ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის 3ა 
ტელ: (+995 422) 293 293, 592 700 066
ელ-ფოსტა:
 info@pdcgeo.ge
created by artmedia