ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა
ევროპული ცენტრი იწვევს დამწყებ და მოქმედ ბუღალტრებს სტაჟიორებად - პრაქტიკული ბუღალტრული  და საგადასახადო აღრიცხვის კურსზე. ბუღალტერიის გარეშე შეუძლებელია ბიზნესის კვალიფიციური მართვა. სწორად აწყობილი ბუღალტრული აღრიცხვა წარმატებული და სტაბილური ფინანსური ანგარიშგების საწინდარია.

კურსის გავლის შედეგად მსმენელებმა უნდა შეძლონ:

  • ბუღალტრული აღრიცხვის სწორი დაგეგმა;
  • ორგანიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკის ჩამოყალიბება
  • საწარმოს პირველად დოკუმენტებთან მუშაობა
  • ყოველთვიურ და ყოველწლიურ დეკლარაციებთან მუშაობა
  •  შესრულებული სამუშაოს შემოწმება;
  • საბუღალტრო პროგრამა ორისში ორგანიზაციის ბუღალტერიის აწყობა;
  • საქართველოს საგადასახადო კოდექსთან მუშაობა.

ჩამოტვირთეთ სასწავლო პროგრამა

პრაქტიკული კურსის ღირებულება: 150 ლარი თვეში.

პრაქტიკის ხანგძლივობა: 3 თვე (72 საათი), კვირაში 3-ჯერ

პრაქტიკული ლიტერატურა /სამუშაო წიგნი, რვეული/ და პირველადი დოკუმენტაცია გადმოგეცემად საჩუქრად.

კურსის ბოლოს გაიცემა შესაბამისი სტაჟირების გავლის დამადასტურებელი პროფესიული განვითარების ევროპული ცენტრის სერტიფიკატი.

ევროპული ცენტრი წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გაუწევს რეკომენდაციას.  უკვე ოთხი წელია ევროპული ცენტრის ხელშეწყობით უამრავმა დამყებმა ბუღალტერმა შეიქმნა პროფესიული კარიერა.

იხილეთ წარმატებულთა კომენტარები

 

created by artmedia